"

MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Belediyemize ait 53 EL 900 plakalı, Trafikten Çekme Belgeli, 2015 Model, Renault Marka, Tipi:Z, Ticari Adı:Yeni Fluance Icon 1.5 D.C.İ. Siyah renkte, 95.310 Km’de Motor No: K9KN837D204392, Şasi No: VF1LZLF0E53223821 olan Otomobil (aa Sedan) cinsindeki araç 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

 

Satışı yapılacak Otomobil ’in Açık Teklif Usulü ile ihalesi 31.03.2021 (Çarşamba) günü saat 13.30’da Belediye Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacak  encümen huzurunda yapılacaktır.

3.31.03.2021 (Çarşamba) günü yapılacak ihalede ihaleye katılım olmadığı veya verilen teklifler hadde layık görülmediği taktirde ikinci ihale 07.04.2021 (Çarşamba) günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Satışı yapılacak  Otomobil ‘in Muhammen bedeli  (85.000.00)TL.sı olup, Geçici Teminatı (3.000,00)TL’sidir.

Bu satışa ait şartnameler mesai saatleri içerisinde  50.00-TL. bedel karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

İhaleye katılacak Gerçek kişilerde; Geçici Teminat Makbuzu, Kanuni İkametgâh, Şartname Alındı Makbuzu, imzalanmış şartname, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Belediyeden borcu olmadığına yazı getirmeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak Tüzel kişiler için ; Geçici Teminat Makbuzu, Kanuni İkametgâh, İmza Sirküsü, Şartname Alındı Makbuzu, imzalanmış şartname, Yetki Belgesi, Ticaret Odası Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi  ve Belediyeden Borcu olmadığına dair yazı getirmeleri gerekmektedir.         

İsteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları teslimatla geçici teminatlarını Belediyemizin Çayeli Ziraat Bankasındaki ilgili hesabına yatırarak bankadan alacakları makbuzla birlikte en geç  31/03/2021 Çarşamba günü ihale saatinden önce Madenli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Fiyatlara (yüzde 18 KDV ve binde 5,69)  Karar Pulu dahil değildir.

   
            KEYFİYET İLAN OLUNUR.   09/03/2021