" İLAN MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Belediyemize ait Çekme Belgeli, 1992 Model, BMC Marka, Tipi:162/25 FHT, Sınıfı:N3, Kırmızı renkte, Kamyon (Açık Kasa) üzerinde mevcut Vidanjör Tankeri bulunan aracımız 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
2. 1992 Model, BMC Marka, Tipi:162/25 FHT, Sınıfı:N3, Kırmızı renkte, Kamyon (Açık Kasa) üzerinde mevcut Vidanjör Tankeri bulunan aracımızın Açık Teklif Usulü ile ihalesi 26.01.2021 (Salı) günü saat 13.30’da Belediye Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.
3. 26.01.2021 (Salı) günü yapılacak ihalede ihaleye katılım olmadığı veya verilen teklifler hadde layık görülmediği taktirde ikinci ihale 02.02.2021 (Salı) günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
4 Satışı yapılacak 1992 Model, Kırmızı renkte, Kamyon (Açık Kasa) üzerinde mevcut Vidanjör Tankeri bulunan aracın Muhammen bedeli (15.000.00)TL.sı olup, Geçici Teminatı (450,00)TL’sidir.
5. Bu satışa ait şartnameler mesai saatleri içerisinde 50.00-TL. bedel karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir.
6. İhaleye katılacak Gerçek kişilerde; Geçici Teminat Makbuzu, Kanuni İkametgah, Şartname Alındı Makbuzu, imzalanmış şartname, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Belediyeden borcu olmadığına yazı getirmeleri gerekmektedir.
7 İhaleye katılacak Tüzel kişiler için ; Geçici Teminat Makbuzu, Kanuni İkametgâh, İmza Sirküsü, Şartname Alındı Makbuzu, imzalanmış şartname, Yetki Belgesi, Ticaret Odası Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi ve Belediyeden Borcu olmadığına dair yazı getirmeleri gerekmektedir.
8. İsteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları teslimatla geçici Teminatlarını Belediyemizin Çayeli Ziraat Bankasındaki ilgili hesabına yatırarak Bankadan alacakları makbuzla birlikte en geç 26/01/2021 Salı günü ihale saatinden önce Madenli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
9. Fiyatlara (yüzde 18 KDV ve binde 5,69) Karar Pulu dahil değildir.
KEYFİYET İLAN OLUNUR. 04/01/2021