Bulaşıcı olmayan hastalıklar içerisinde diyabet, her yaş grubu için tehdit oluşturan bir klinik tablo ile öne çıkmaktadır. Daha yaygın ve sıklıkla erişkin yaşlarda görülen tip 2 diyabetin artmasının yanında birçok toplumda tip 1 diyabet sıklığının da arttığı bildirilmektedir. Tip 1 diyabet daha çok çocuklarda görülmektedir. Çocukluk çağı diyabetinin yönetimi, çocuğun kendisi, ailesi, okul ve sosyal çevresinin tamamını kapsayan ve her alana doğru dokunuşlar yapılmasını gerektiren zorlu bir süreçtir. 

Bu sürecin bütüncül olarak ele alınması, diyabetli çocuk ve çevresindekilere gerekli bilgi, beceri ve tutum kazandırılmasında en önemli etken diyabet eğitimidir. Diyabet eğitimi, diyabetli çocuk ve ailesine, okuldaki öğretmen ve çalışanlara, diğer sosyal çevresine yeterli düzeyde aktarıldığında diyabetle yaşam kaliteleri artacak, çocuklarımız sağlıklı kalabileceklerdir.

Bu amaca yönelik olarak, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülmekte olan “Okulda Diyabet Programı” protokolü kapsamında her yıl diyabetli öğrencilerin bulunduğu okullar ziyaret edilerek Diyabet farkındalık eğitimleri verilmektedir. 

Bu yıl da; okullarda diyabet farkındalığının artırılması ve diyabetli öğrencilerin okullarda yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 2023-2024 eğitim yılının 2.dönemi boyunca, Rize İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminde görev yapan Diyetisyen Burcu Özgürler Çakır ve Diyetisyen Sümeyye Topçu Kurtoğlu tarafından Tip 1 diyabetli öğrencilerin bulunduğu merkezde bulunan 24 okulda 1831 öğrenci, 86 öğretmen, 13 okul çalışanına eğitim verildi.

Ayrıca Çamlıhemşin, Fındıklı, Güneysu, Pazar ilçelerinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından 14 okulda 792 öğrenci, 25 öğretmene eğitim verildi.