MADENLİ BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 26-10-2020 09:44

Madenli Belediyesinden Araç Satış İhalesi

Madenli Belediyesi bünyesinde bulunan bazı araçları ihale ile satışa çıkardı. İşte Detaylar

Madenli Belediyesinden Araç Satış İhalesi
" İLAN MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1- Belediyemize ait 53 EC 573 plakalı, 2011 Model, Mercedes Benz Marka, Beyaz renkte, Damperli Kamyon, 53 EC 383 plakalı, 1992 Model, Kırmızı renkte, Kamyon (Açık Kasa) Vidanjör ve 53 EF 066 plakalı, 2007 Model, Otoyol Marka, Beyaz renkte, 27 kişilik Otobüs 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır. 2- 1992 Model, Kırmızı renkte, Kamyon (Açık Kasa) Vidanjör ’un Açık Teklif Usulü ile ihalesi 10.11.2020 (Salı) günü saat 13.30’da 53 EF 066 plakalı, 2007 Model, Otoyol Marka, Beyaz renkte, 27 kişilik Otobüs (Tek Katlı) ihalesi 10/11/2020 saat 14.00’da, 53 EC 573 plakalı, 2011 Model, Mercedes Benz Marka, Beyaz renkte, Damperli Kamyon ’un ihalesi 10/11/2020 tarih ve saat 14.45 Belediye Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır. 3- 10.11.2020 (Salı) günü yapılacak ihalede ihaleye katılım olmadığı, veya verilen teklifler hadde layık görülmediği taktirde ikinci ihale 17.11.2013 (Salı) günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 4- Satışı yapılacak 1992 Model, Kırmızı renkte, Kamyon (Açık Kasa) Vidanjör ’un Muhammen bedeli (10.000.00)TL.sı olup, Geçici Teminatı (400,00)TL.sidir. 5- Satışı yapılacak 2007 Model, Otoyol Marka, Beyaz renkte, 27 kişilik Otobüs’un muhammen bedeli 50.000,00-TL.sı olup, Geçici Teminatı (1.600,00)TL.sıdır. 6- Satışı yapılacak 53 EC 573 plakalı, 2011 Model, Mercedes Benz Marka, Beyaz renkte, Damperli Kamyon ’un Muhammen Bedeli (170.000,00)TL.sı olup, Geçici Teminatı (5.200,00)Tl.sıdır. 7- Bu satışa ait şartnameler mesai saatleri içerisinde 50.00-TL. bedel karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir. 8- İhaleye katılacak Gerçek kişilerde; Geçici Teminat Makbuzu, Kanuni İkametgah, Şartname Alındı Makbuzu, imzalanmış şartname, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Belediyeden borcu olmadığına yazı getirmeleri gerekmektedir. 9- İhaleye katılacak Tüzel kişiler için ; Geçici Teminat Makbuzu, Kanuni İkametgâh, İmza Sirküsü, Şartname Alındı Makbuzu, imzalanmış şartname, Yetki Belgesi, Ticaret Odası Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi ve Belediyeden Borcu olmadığına dair yazı getirmeleri gerekmektedir. 10- İsteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları teslimatla geçici teminatlarını Belediyemizin Çayeli Ziraat Bankasındaki ilgili hesabına yatırarak bankadan alacakları makbuzla birlikte en geç 10/11/2020 Salı günü girecek oldukları araç ihalesinden önce Madenli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 11- Fiyatlara (yüzde 18 KDV ve binde 5,69) Karar Pulu dahil değildir.
KEYFİYET İLAN OLUNUR. 16/10/2020 MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZEKİ SARIZEKİ SARI

Madenli Haber - Zeki Sarı