Çayeli Bakır İşletmeleri (ÇBİ) tarafından Temel Madencilik Eğitimi (TME) kapsamında mesleki
eğitimler verilecektir. Programa 19 katılımcı kabul edilecek, eğitimler 8 ay sürecek ve katılımcılara
asgari ücret ödenecektir.


Programa kabul edilen adaylar tesis, bakım ve yeraltı operasyonlarına göre ayrılarak eğitim
alacaklardır.
Temel Madencilik Eğitimine katılmaya hak kazananları belirlemek için Sosyal Fonlar Komitesinin
değerlendirmesine göre; öncelikle kişilerin sınav sonuç puanına bakılacaktır. Puanların eşit
olması halinde mahalle kontenjanı uygulaması yapılacaktır. Eşitliğin devamı durumunda ise
kişilerin eğitim durumuna bakılacaktır.
Aktif Üniversite Öğrencileri ve Üniversite Mezunları (Lisans) programa kabul
edilmeyecektir.
Maden ve Tesis Bölümleri için (13 Kişi):
 Toplam 13 katılımcı olacaktır. Katılımcıların en az 2 tanesi kadın olacaktır.
 İlköğretim, Lise, Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları (Bakım Bölümü ile ilgili olanların
dışındaki bölümler) mezunları kabul edilecektir.
 Katılımcıların kendi aralarındaki sınav puanına göre sıralama yapılacaktır.
Bakım Bölümü için (6 Kişi):
 3 katılımcı mekanik bölümü, 3 katılımcı elektrik bölümü olmak üzere toplam 6 katılımcı
kabul edilecektir.
 Mekanik Bölümü için (3 Kişi):
o Toplam 3 katılımcı olacaktır. Katılımcıların en az 1 tanesi kadın olacaktır.
o Meslek Liseleri (Mekanik, Motor, Metal), Meslek Yüksek Okulları (Makina)
mezunları kabul edilecektir.
o Katılımcıların kendi aralarındaki sınav puanına göre sıralama yapılacaktır.
 Elektrik Bölümü için (3 Kişi):
o Toplam 3 katılımcı olacaktır. Katılımcıların en az 1 tanesi kadın olacaktır.
o Meslek Liseleri (Elektrik), Meslek Yüksek Okulları (Elektrik - Elektronik) mezunları
kabul edilecektir.
o Katılımcıların kendi aralarındaki sınav puanına göre sıralama yapılacaktır.
Programa kabul edilecek kişilerde aranan nitelikler aşağıdaki gibidir:
1. 01.01.2024 tarihinden önce Madenli Beldesi nüfusuna kayıtlı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Sabıka kaydı olmamak.
4. Sağlık açısından ÇBİ’de işe başlama şartlarını yerine getiriyor olmak (iş yeri hekimi
onayı, madde tarama testini geçmek)
5. Herhangi bir iş makinesi resmi operatör belgesine sahip olmamak (tercihen).
6. Daha önce TME programına katılmamış olmak.
7. Yeraltında ve ağır ve tehlikeli işlerde (ATİ) çalışmaya uygun olmak.
8. Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.
9. Gözlem yapabilmek, konsantrasyon ve mental sorunlar yaşamamak, el becerisi
gerektiren işlere yatkın olmak, stres yönetiminde ve iletişim becerilerinde yetkin olmak.
10. Erkek adaylar için, eğitim süresi boyunca askerlikle ilişkisinin olmadığını gösteren
belgeye sahip olmak (terhis veya tecil).
Programa başvurmak isteyen kişilerin en geç 14 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 17:00’a
kadar; nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı ve son mezun olduğu okulun
diploması/mezuniyet belgesi ile birlikte ÇBİ Güvenlik Ofisi’ne müracaat ederek başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.
Not: Eğitim programına başvurmak veya kabul edilmek, katılımcıların ÇBİ tarafından işe alınacağı
anlamına gelmez. Başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde teslim etmeyenlerin başvuruları
değerlendirilmeyecektir.