"

ÇAYELİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Taşınmaz Mal Satış İlanı

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satışı 2886 sayılı Kanunun 45 maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile yukarıda belirtilen tahmini bedel üzerinden ve belirtilen tarih ve saatte Çayeli Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.